Velíšek a Podpěra – advokátní kancelář v.o.s.

Sport je společně s kulturou a uměním fenoménem, který ovlivňuje a obohacuje značnou část naší populace. Tato skutečnost je nám dobře známa a byla také důvodem, který vedl Advokátní kancelář Velíšek a Podpěra v.o.s. k rozšíření svých podnikatelských aktivit také o podporu prvoligového tenisu a navázání trvalé spolupráce s tenisovým klubem F.H. TK DOBŘICHOVICE .

Advokátní kancelář Velíšek a Podpěra v.o.s. věří, že vzájemná spolupráce s klubem F. H. TK DOBŘICHOVICE bude pro obě strany prospěšná, a že tak přispěje jak ke sportovním úspěchům klubu F. H. TK DOBŘICHOVICE na straně jedné, tak i k seznámení tenisové a ostatní veřejnosti se jménem a službami Advokátní kanceláře Velíšek a Podpěra v.o.s. na straně druhé.

Advokátní kancelář Velíšek a Podpěra v.o.s. poskytuje svým klientům služby zejména v následujících právních oblastech:

- obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, stavební právo, sportovní právo a
smlouvy v těchto právních oblastech užívané, popř. spory z nich vyplývající,
- nemovitosti ( reality) , jejich převody a zatížení,
- vlastnická práva a majetkoprávní vypořádání,
- právo k nehmotným statkům,
- stavební development a jeho financování,
- poradenství v oblasti obchodních společností, včetně akcií a ostatních cenných papírů.

Leave a Reply